SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yedikardeş Tekstil; attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevrenin en az oranda etkilenmesine ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul etmiştir.

Proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak şirket kalite politikalarımızın çevre ile ilgili önemli bir parçasıdır.

 

 

Bu politika çerçevesinde, Yedikardeş Tekstil aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

1. Kanunlara ve mevzuata uyumluluk

Yedikardeş Tekstil; taahhüt ettiği projelerde, yasal çevre mevzuatını inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.

2. Doğal kaynakları korumak

Yedikardeş Tekstil; tüm taahhüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

3. Katı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutmak

Yedikardeş Tekstil; yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek katı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.

4. Bilinçlendirme ve katılım

Yedikardeş Tekstil; kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanısıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.

5. Çevre kirliliğini önleme

Yedikardeş Tekstil; uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler.

 

Çevre politikalarımızın tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi boyutunda şirketimiz katılımı sadece çalışanlarını değil tüm tedarikçileri ve işbirlikçilerini de gerektirir.

Bu esaslara dayanarak; Yedikardeş Tekstil tüm proje ve faaliyetlerinde Çevre mevzuatlarına topyekün ve sistematik şekilde uyumu sağlamakla ve bunun için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.


Yedikardeş Tekstil; 1988 yılından bu yana gelişen teknoloji ile birlikte kendini sürekli yenilemiş ve alanındaki yeniliklere ayak uydurmayı başarmıştır. Yatırımlarını, gelişen teknolojik şartlara göre planlayıp gerçekleştirmeyi ilke edinen firmamız ürün yelpazesinde, fantazi efektler yaratabilen makineleri tercih edip yatırımlarını genişletmiştir.
yedikardeş

YEDİKARDEŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DOSAB Gonca Sokak No: 13 16369 BURSA / TÜRKİYE Tel:(+90 224) 261 10 10 (3 Hat) Fax:(+90 224) 261 06 50 Email:info@yedikardes.com.tr Web:www.yedikardes.com.tr
© 2015 - Yedikardeşler Tekstil
KGG Software Solutions