Çevre Politikamız

Yedikardeş Tekstil; attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevrenin en az oranda etkilenmesine ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul etmiştir.

Fabrikamızda gün ışığı kullanılarak, kendi elektrik enerjisini üreterek üretim yapılmaktadır. 400 kw kapasiteli güneş enerji panellerimiz üretimimize katkı sağlamaktadır.

Proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak şirket kalite politikalarımızın çevre ile ilgili önemli bir parçasıdır.


Bu politika çerçevesinde, Yedikardeş Tekstil aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

1.
Kanunlara ve mevzuata uyumluluk
Yedikardeş Tekstil; taahhüt ettiği projelerde, yasal çevre mevzuatını inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.
2.
Doğal kaynakları korumak
Yedikardeş Tekstil; tüm taahhüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
3.
Katı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutmak
Yedikardeş Tekstil; yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek katı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.
4.
Bilinçlendirme ve katılım
Yedikardeş Tekstil; kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanısıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.
5.
Çevre kirliliğini önleme
Yedikardeş Tekstil; uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler.

Çevre politikalarımızın tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi boyutunda şirketimiz katılımı sadece çalışanlarını değil tüm tedarikçileri ve işbirlikçilerini de gerektirir.

Bu esaslara dayanarak; Yedikardeş Tekstil tüm proje ve faaliyetlerinde Çevre mevzuatlarına topyekün ve sistematik şekilde uyumu sağlamakla ve bunun için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.