Sürdürebilirlik

Genel Bakış

Çevreyi korumayı sosyal sorumluluğun önemli bir bileşeni olarak kabul eden yönetim kurulumuz, çevre üzerindeki doğrudan etkilerin yanı sıra üretim zincirinin bütününde oluşan dolaylı çevre etkilerinin de kontrol altına alınmasına ve mümkün olan en düşük düzeye çekilmesine odaklanmıştır. Çevrenin korunması en önemli öncelik ve şirket prensibi olarak kabul edilmiştir.

Sürdürebilirlik çalışmalarımız firmamızın kuruluşundan bu zamana gelişen teknolojiyi kullanarak, her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak, gelecek nesillere daha iyi bir yaşam kalitesi bırakmak adına yürütülmektedir.

  • Endüstriyel üretim yaparken çevreye duyarlı üretim yapmanın bilinci içerisinde özellikle yapay elyaf ürünlerinin işlenmesi esnasında oluşan baca gazı emisyonlarının havaya ve çevremize verdiği rahatsız edici duman, is, koku, yağ, toz gibi partiküllerin arıtılarak havaya verilmesi adına ram makinelerimize elektrostatik filtreler kullanılmaktadır.
  • Tesisimizde baca gazındaki atık gazın barındırdığı ısı enerjisini kullanılarak soğuk sudan sıcaksu eldesi sağlayan ısı geri kazanım sistemleri ram makinelerimizde kullanılmaktadır.
  • Tesisimizin buhar ihtiyacını karşılayan doğalgazlı buhar kazanına ait baca çıkışı öncesinde kazan ekonomizer sistemi kullanılarak, yanmadan kaynaklı baca gazından havaya atılan kayıp ısı enerjisi geri kazanılmaktadır.
  • Tesisimizde üretim faaliyetimizden kaynaklı oluşan ısı enerjisine sahip atıksularımızın deşarjı esnasında kaybedilecek olan ısı enerjisi , atıksu ısı geri kazanım sistemi ile tekrar geri kazanılmaktadır.
  • Tesis binamızın tasarımında doğal aydınlatma pencereleri mevcuttur. Aydınlatma sisteminde daha az elektrik enerjisi ile aydınlatma sağlayan daha güçlü ve daha uzun ömürlü olan led lambalar ve aydınlatma sensörleri kullanılmaktadır.
  • Tesis binamızın çatı alanı üzerinde en yüksek verim ile en uygun alanda güneş enerji santralimiz kurulu olup, üretimimizde yeşil enerji kullanılmaktadır.
  • Tesisimizin enerji ihtiyacını karşılamak adına yüksek verimli ve güvenli olan su borulu doymuş buhar kazan sistemi kullanılmaktadır.
  • Tesisimizde ısı kayıplarının önüne geçilmesi adına tüm makinelerin ve sıcaksu ve buhar hatlarının izolasyonları yapılmıştır.
  • Tesisimizde teknolojik gelişmeler takip edilerek yüksek verimli makine ve ekipmanların kullanımı tercih edilmektedir.
  • Tesisimizde yağmur suyunun değerlendirilmesi adına yağmur suyu depolama sistemi kurulmuştur ve üretimimizde yağmur suyu kullanılmaktadır.