Sürdürebilirlik

Sertifikalar

OEKO-TEX STANDARD 100 SERTİFİKASI
Bu küresel sertifikasyon sistemi dünya çapında üreticilere, kaynaklara, markalara, aracılara ve tüketicilere sertifikalandırılmış ürünlerin STANDARD 100’deki zararlı maddelerin limit değerlerinin altında kaldığı ve bu bileşenlerin kritik konsantrasyonda kullanılmadığı konusunda taahhüt verir. Son tüketiciye STANDARD 100 uyarınca test edilmiş güvenli ürünleri dürüst, üçüncü ve bağımsız bir taraf onayı ile sunmak, böylece müşteri korumasını sağlayabilmeyi ve tekstil tedarik zincirindeki firmalara insan ekolojisi bakımından amaçlanan ürün güvenilirliği uygulaması ile hedeflenen bilimsel kriter kataloğu ve tarafsız laboratuvar testleri temelinde destek olmayı sağlar.
GOTS SERTİFİKASI
GOTS, tüketiciye güvence vermek için çevresel ve sosyal olarak sorumlu üretim yoluyla ham maddelerin hasatından etiketlemeye kadar tekstil ürünlerinin organikliğini garanti eder. Standart, en az yüzde 70 sertifikalı organik doğal liflerden yapılmış tüm tekstil ürünlerinin işlenmesini, imalatını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, alım satımını ve dağıtımını kapsar. Nihai lif ürünleri bunlarla sınırlı olmamak üzere iplikleri, kumaşları, kıyafetleri ve ev tekstil ürünlerini içerebilir
OCS - SERTİFİKASI
OCS, nihai ürünün doğru miktarda organik yetiştirilmiş madde içerip içermediğine ilişkin bir üçüncü taraf doğrulamasını esas alır. OCS, ürünlerdeki organik madde içeriği iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde bağımsız olarak değerlendirilmesine ve doğrulanmasına imkan verir. OCS, en az yüzde 95 sertifikalı "organik" madde içeren bir ürünün işlenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, ticaretinin yapılması ve dağıtılmasını kapsar.
RCS – SERTİFİKASI
RCS, nihai üründeki geri dönüşümlü malzeme varlığını ve tutarını doğrular. Bu işlem, bir üçüncü tarafın giriş ve gözetim zinciri doğrulaması ile yapılır. Ürünlerdeki geri dönüşümlü malzeme içeriği iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde bağımsız olarak değerlendirilmesini ve doğrulanmasını sağlar.
HIGG-FEM VERİFİKASYON SERTİFİKASI
Tesislerin her yıl çevresel performanslarını nasıl ölçtüklerini ve değerlendirdiklerini standartlaştıran bir çevirimiçi sürdürülebilir değerlendirme aracının 3. Taraf akredite denetim kuruluşları tarafından öz değerlendirmenin doğrulamasının yapıldığını belirtir.
HIGG-FSLM VERİFİKASYON SERTİFİKASI
Tesislerin her yıl sosyal uygunluk performanslarını nasıl ölçtüklerini ve değerlendirdiklerini standartlaştıran bir çevirimiçi sürdürülebilir değerlendirme aracının 3. Taraf akredite denetim kuruluşları tarafından öz değerlendirmenin doğrulamasının yapıldığını belirtir.
I-REC SERTİFİKASI
Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC), üretilen enerjinin kaynağının ve özniteliğinin izlenebilirliğini sağlayarak dünya çapında bir yeşil enerji standardı belirlenmesini amaçlayan “International REC Standard Foundation” tarafından uygulamaya konulan Enerji Nitelik Sertifikasıdır.
ISO 50001:2018
Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.