hakkımızda

Şirket Hedefleri

Yedikardeş Tekstil aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

1.
Kanunlara ve mevzuata uyumluluk
Yedikardeş Tekstil; taahhüt ettiği projelerde, yasal çevre mevzuatını inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.
2.
Doğal kaynakları korumak
Yedikardeş Tekstil; tüm taahhüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
3.
Katı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutmak
Yedikardeş Tekstil; yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek katı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.
4.
Bilinçlendirme ve katılım
Yedikardeş Tekstil; kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanısıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.
5.
Çevre kirliliğini önleme
Yedikardeş Tekstil; uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler.

Çevre politikalarımızın tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi boyutunda şirketimiz katılımı sadece çalışanlarını değil tüm tedarikçileri ve işbirlikçilerini de gerektirir.

Bu esaslara dayanarak; Yedikardeş Tekstil tüm proje ve faaliyetlerinde Çevre mevzuatlarına topyekün ve sistematik şekilde uyumu sağlamakla ve bunun için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.